Công chúng chào đón đoàn diễn hành của các học viên Pháp Luân Công tại lễ hội văn hóa Carnival ở Bielefeld, Đức