Cổng trường tiểu học ở Lào Cai đổ sập, đè trúng 3 học sinh