Công ty năng lượng khổng lồ của Pháp ngừng thanh toán cho đường ống dẫn khí đốt ở Miến Điện