Công ty Phi cơ Cirrus do Trung Quốc tài trợ dự trù niêm yết tại Hồng Kông