Công ty Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 chưa thử nghiệm xong cho 90% nhân viên và người nhà