Công ty Xiali Automobile của Trung Quốc được bán với giá 1 Nhân dân tệ