COVID -19 được tạo ra từ Công nghệ của Mỹ – Chủ tịch Uỷ Ban Lancet tiết lộ

Phân Tích Bình Luận

234 Videos

Tại sao lý thuyết COVID -19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm dù đã được chứng minh là một khả năng rất thực tế, lại bị cộng đồng khoa học loại bỏ và thậm chí…