COVID-19 gây tử vong ở người trẻ nhiều hơn các cơn đau tim