COVID-19 làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu giáo viên tại các trường công lập, buộc một số trường quay lại học tập từ xa