Cư dân Cát Lâm tiết lộ: Chi phí sưởi đã tăng mạnh, và dịch vụ sẽ ngừng nếu không thanh toán