Phiếu siêu âm tim của 600 phi công, tiếp viên giống hệt nhau