Cụm dịch tại Nhà Trắng tiếp tục lan rộng, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tự cách ly