Cuộc chiến Afghanistan khiến kỳ nghỉ dưỡng của ông Biden bị hạ màn