Cuộc Chiến Cuối Cùng | Chương 3

Chương trình nghị sự bí mật của Trung Cộng nhằm đánh bại Hoa Kỳ Khi được hỏi ai là người chịu trách nhiệm cho sự lạnh nhạt gần đây của quan hệ Mỹ - Trung, nhiều người đều đổ cho ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump. Nhưng có thực sự như vậy không? Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua lịch sử 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về chính sách đối với Hoa Kỳ và phát hiện ra một sự thật đáng sợ: Bắt đầu từ người sáng lập ĐCSTQ, ông Mao Trạch Đông, các thế hệ lãnh đạo Đảng kế tục đã duy trì mục tiêu lâu dài là đánh bại Hoa Kỳ, hoặc thông qua các chiến dịch hiếu chiến chống Mỹ, hoặc che giấu sức mạnh của họ và chờ đợi thời cơ của họ.

Tại sao bộ phim tài liệu này lại quan trọng?

Trong hai năm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bước vào một vòng xoáy đi xuống trong mối quan hệ.

Tất cả bắt đầu từ đâu? Nếu Quý vị theo dõi các phương tiện truyền thông chính thống, thì có vẻ ông Tập và ông Trump đã đẩy quan hệ xuống mức thấp nhất. Nó đã thực sự như vậy chăng? Về phía Trung Quốc, những hành động gây hấn gần đây của ĐCSTQ có phải là sản phẩm của cá nhân ông Tập Cận Bình? Hay đó là một phần của một kế hoạch lớn hơn?

Chiến lược dài hạn của chế độ Trung Quốc đối với Hoa Kỳ là gì? Đâu là nguyên nhân sâu xa của thế đối đầu Mỹ - Trung này? Chúng ta phải đi đến tận cùng của nghi vấn này.

Với những người trong cuộc của ĐCSTQ, chúng tôi đã theo dõi những gì thực sự đã xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong những thập niên qua—sự thăng trầm của quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc. Đằng sau lịch sử này là kế hoạch 100 năm đánh bại Hoa Kỳ của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/exclusi...