Cuộc Chiến Cuối Cùng | Chương 4

Chính xác thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm điều đó như thế nào? Họ đã “lừa trời, dối đất” như thế nào?

Trong những thập niên qua, ĐCSTQ đã cố tình nuôi dưỡng một ảo tưởng được thiết kế cẩn thận cho Tây phương rằng: Nếu Tây phương giúp phát triển nền kinh tế Trung Quốc, thì chính quyền Trung Quốc cuối cùng sẽ đi theo tự do và dân chủ.

“Một quốc gia, hai chế độ”, "Cải cách và mở cửa" Trong chương này, chúng ta xem xét cách mà ĐCSTQ triển khai những trò lừa bịp và những cạm bẫy nghe có vẻ hay như thế này để đánh lừa các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ, làm suy yếu quyết tâm chống cộng của Hoa Kỳ và cuối cùng để nhận được khoản đầu tư lớn của Hoa Kỳ nhằm củng cố chế độ cộng sản của chính họ.

Tại sao bộ phim tài liệu này lại quan trọng?

Trong suốt lịch sử 100 năm của mình, đây là cách ĐCSTQ sống sót qua mọi cuộc khủng hoảng: nhanh chóng thay đổi bộ mặt của nó và dụ dỗ thế giới đi từ hy vọng hão huyền này đến hy vọng hão huyền khác.

Nhờ đầu tư của Tây phương, chế độ Trung Quốc hiện nay mạnh hơn nhiều so với trước đây. Nhưng thay vì thúc đẩy cải cách chính trị như đã hứa, ĐCSTQ đang sử dụng sức mạnh này để cắn lại bàn tay những quốc gia đã từng nuôi sống nó. Nó đã bắt đầu bộc lộ ra bộ mặt khác của kế hoạch tổng thể chống lại Hoa Kỳ: xâm nhập, chia rẽ và lật đổ xã hội Hoa Kỳ.

“Cuộc Chiến Cuối Cùng” là bộ phim không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai quan tâm đến tự do của nước Mỹ.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/exclusi...