Cuộc Chiến Cuối Cùng | Chương 5

Quân sự, kinh tế, công nghệ, văn hóa, truyền thông và giáo dục được hưởng lợi từ các cam kết chính sách kéo dài hàng thập niên của Tây phương, nhờ đó một Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng lớn mạnh đã và đang khai thác sự cởi mở của các quốc gia Tây phương để tiến hành một cuộc chiến tranh bất đối xứng trên mọi mặt trận chống lại Mỹ để xâm nhập, chia rẽ và lật đổ xã hội Hoa Kỳ. Chương này vẽ nên bức tranh về cái giá mà chúng ta, những người Mỹ, phải trả nếu không thể ngăn chặn chính quyền Trung Quốc.

Tại sao bộ phim tài liệu này lại quan trọng?

Bí mật trong cuộc chiến không giới hạn của ĐCSTQ là: trước hết làm băng hoại đạo đức của con người, sau đó lợi dụng những con người đã bại hoại đó để từng bước hủy diệt nước Mỹ. Có bao nhiêu người đã trở thành công cụ trong cuộc chiến của ĐCSTQ? Câu trả lời cuối cùng sẽ xuất hiện? Hậu quả sẽ ra sao nếu chúng ta thua trận chiến cuối cùng này với chế độ cộng sản Trung Quốc?

“Cuộc Chiến Cuối Cùng” là bộ phim không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai quan tâm đến tự do của nước Mỹ.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/exclusi...