Cuộc Chiến Cuối Cùng | Chương 6

Liệu có còn điều gì cần phải làm trước khi quá muộn? Chương cuối cùng của bộ phim tài liệu này khám phá những công cụ mà chúng ta có để chống lại mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bảo vệ an ninh, các giá trị và tự do của Hoa Kỳ.

Tại sao bộ phim tài liệu này lại quan trọng?

“Cuộc Chiến Cuối Cùng” là một bộ phim tài liệu điều tra, đã tiết lộ những sự thật vốn bị che giấu trong mối quan hệ Mỹ - Trung trong suốt bảy thập niên qua; khám phá nghiên cứu chuyên sâu và các cuộc phỏng vấn từ những người nổi tiếng đã tố giác ĐCSTQ, nhóm điều tra của The Epoch Times bắt đầu hành trình khám phá âm mưu 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đánh bại nước Mỹ.

Từ đạo diễn của “Truy tìm nguồn gốc của virus Vũ Hán,” “Cuộc Chiến Cuối Cùng” tìm cách khám phá ra cách mà giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc, thông qua sự lừa dối thượng thừa của họ, đã liên tục thúc đẩy chương trình nghị sự của mình. Ngày nay, mục tiêu cuối cùng của Trung Cộng không còn xa nữa.

Chuyện đã xảy ra như thế nào? Hoa Kỳ đã sai lầm gì về chế độ Trung Quốc trong 70 năm qua? Chiến lược cơ bản, dài hạn của Bắc Kinh đối với Mỹ là gì?

Bộ phim bao gồm những câu chuyện cá nhân và nghiên cứu độc quyền, “Cuộc Chiến Cuối Cùng” trả lời những câu hỏi đang ngày càng quan hệ mật thiết với mọi người Mỹ.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/exclusi...