Cuộc đào tẩu của Chuyên gia hoả tiễn hàng đầu Trung Quốc có ý nghĩa gì?

Cuộc đào tẩu của Chuyên gia hoả tiễn hàng đầu Trung Quốc có ý nghĩa gì? Chào mừng quý vị đến với Wide Angle. Tôi là Brenden Fallon, một nhà khoa học về hoả tiễn…