Cuộc ‘tái thiết’ đích thực đang đến

Khủng hoảng luôn đi kèm với tái thiết. Một cuộc đại tái thiết đang đến, nhưng nó không phải là điều mà giới tinh hoa và đồng minh của họ mong đợi, nó sẽ là điều khiến họ sợ hãi...