Cuộc tấn công của Bắc Kinh vào các quyền tự do của Hồng Kông đã đe dọa toàn cầu