Cuộc tấn công mạng vào CDK Global làm sập hệ thống đại lý xe hơi trên khắp Hoa Kỳ

CDK Global cho biết: ‘Chúng tôi một lần nữa chủ động tắt hầu như toàn bộ hệ thống của mình.’