Cuộc thăm dò cho thấy đa số cử tri lo sợ nước Mỹ đang trở thành quốc gia cảnh sát