Cuộc thi ‘Giải thưởng Video Sự tử tế Thật tuyệt 2024’ đã bắt đầu! Hãy tham gia để đạt giải thưởng lớn trị giá 10,000 USD