Cuộc thi Piano Quốc tế lần thứ 6 của NTD sẽ bắt đầu tại New York vào cuối tuần này