Cuộc thi Sắc đẹp mới mang sứ mệnh phục hưng mỹ đức truyền thống của phụ nữ Trung Hoa