Cuộc thi Sắc đẹp Trung Hoa Toàn cầu: Sự ra đời của cái đẹp