Cuộc thi ‘Sự tử tế thật tuyệt’ của Gan Jing World đang có những giải thưởng lớn chờ quý vị