Cuộc tranh biện đầu tiên năm 2024: TT Biden, cựu TT Trump tranh luận về thành tích trong nhiệm kỳ tổng thống

Những thay đổi về thể lệ cho cuộc tranh biện này đã làm giảm bớt việc nói xen lẫn nhau và loại bỏ sự gián đoạn do khán giả, tập trung nhiều sự chú ý vào nội dung hơn là sự thể hiện bản thân.