Cuộc tranh biện lần thứ hai của Đảng Cộng Hòa là một thảm họa