Cuộc tranh biện sơ bộ thứ 4 của Đảng Cộng Hòa có lượng người xem trực tiếp thấp nhất trong kỳ bầu cử năm 2024