Cuộc tranh biện Trump-Biden của CNN thu hút 51 triệu lượt xem truyền hình và 30 triệu lượt xem trực tuyến