Cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa

Tối ngày 24/08, cả Mỹ quốc đã có cơ hội lắng nghe ý kiến từ tất cả các ứng cử viên chính của Đảng Cộng Hòa hiện đang tranh cử Tổng thống. Trên Fox News, quý vị đã theo dõi cuộc tranh luận chính thức của Đảng Cộng Hòa với sự tham dự của 8 ứng cử viên. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump không tham gia cuộc tranh luận chính thức này, và thay vào đó, ông đã cho đăng cuộc phỏng vấn với ông Tucker Carlson được thu hình trước lên Twitter.

Có chút kỳ lạ khi xem cuộc tranh luận đặc biệt này của Đảng Cộng Hòa mà không có sự tham dự của cựu Tổng thống Trump, bởi vì ông đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò từ 40 đến 60 điểm. Vì thế, trong khi bình thường quý vị theo dõi một cuộc tranh luận tổng thống và hiểu rằng một trong những ứng cử viên này thực sự sẽ là người được đề cử, thì trong trường hợp này, việc đó giống như chúng ta đang theo dõi 8 người cạnh tranh để đạt được một chiếc cúp khích lệ cho việc tham gia tranh luận.

Ngay cả những câu hỏi mà Fox News chọn không hỏi cũng gợi lên một chút thắc mắc, chẳng hạn như thực tế là không có câu hỏi nào liên quan đến chủ đề liêm chính trong bầu cử.

Nguồn tài liệu:

🔵 Toàn bộ cuộc tranh luận của các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa: https://fxn.ws/44n5Z6k

🔵 Cuộc phỏng vấn ông Trump: https://ept.ms/3KV0x3G