Cuộc tranh luận trực tiếp giữa TT Trump và ông Joe Biden sẽ rất hấp dẫn