Cuộc xâm lược Ukraine có thể đẩy nhanh kế hoạch độc lập với đồng dollar của Trung Quốc