Cuối cùng, CDC cũng hồi đáp về quy định đeo khẩu trang

Hiện tại, các quy định về COVID dường như đang trở lại trên toàn quốc. Điều này thực sự có vẻ như một sự trùng hợp trong vũ trụ, có thể nói là như vậy — bởi vì đúng lúc cuộc bầu cử tổng thống đang bắt đầu tăng tốc, thì dường như nhiều quy định khác nhau sẽ có hiệu lực trở lại ngay.

Trong chương trình lần trước, chúng ta đã thảo luận về cách các trường đại học, cao đẳng, và doanh nghiệp áp dụng lại các khía cạnh khác nhau của những quy định này, chẳng hạn như quy định về đeo khẩu trang, truy tìm người tiếp xúc, xét nghiệm COVID bắt buộc, và theo ‘No College Mandates’, một nhóm theo dõi các chính sách về COVID trong giáo dục đại học, họ phát hiện rằng vẫn còn hơn 100 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc yêu cầu sinh viên phải chích ngừa để có thể tham gia các lớp học giảng dạy trực tiếp.

Tuy nhiên, kể từ khi chúng tôi phát sóng chương trình đó, danh sách các quy định đã thực sự tăng lên, do thực tế là một số hệ thống bệnh viện lớn lấy lý do là số ca nhiễm COVID gia tăng cũng đã khôi phục các quy định đeo khẩu trang của họ.

Nguồn tham khảo:

🔵 Phúc đáp từ CDC:

https://ept.ms/3EkOPvr

🔵 Video về ông Trump:

https://ept.ms/3EmiHI0

🔵 Đơn vị Thúc đẩy:

https://ept.ms/44BePx8

https://ept.ms/45TJPtg

- - - - - - - - -

© All Rights Reserved.