Cựu Bộ trưởng An ninh quốc gia dính án ‘Người tình công cộng’ bị xử nhẹ, vén màn nội bộ