Cựu chiến lược gia chiến dịch tranh cử GOP: Cựu TT Trump đang ‘chiếm ưu thế hơn nhiều’ so với cuộc đua năm 2016