Cựu chiến lược gia của Nhà Trắng tuyên bố không lùi bước trước ‘đòn chính trị”