Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia cảnh báo Hoa Kỳ sẽ mất lợi thế 5G vào tay Trung Quốc