Cựu cố vấn chiến lược của TT Trump bị bắt khi đang ở trên du thuyền