Cựu cố vấn của TT Trump: Đừng sa vào ‘Bẫy đàm phán’ của Trung Cộng