Cựu Đại sứ Hoa Kỳ làm gián điệp cho Cuba cộng sản lãnh 15 năm tù

Ông Victor Manuel Rocha được cơ quan tình báo Cuba tuyển dụng vào năm 1973.