Cựu Giáo sư Đại học Bắc Kinh tiết lộ tâm tư ít người biết của ông Tập Cận Bình

Phần I: Tư tưởng Mao cực đoan ẩn sâu bên trong con người ông Tập