Cựu ký giả bị sách nhiễu vì điều tra ‘người phụ nữ bị xích cổ’ quyết định rời Trung Quốc