Cựu lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ: Trung Quốc có thể chiếm lấy Đài Loan trong 3 ngày