Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã qua đời? Cư dân mạng có nhiều đồn đoán