Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu nữ nghị sỹ Brazil: Chỉ có Chúa là hoàn hảo, nhưng Shen Yun rất gần sát hoàn hảo