Cựu quan chức Mỹ: Cáo buộc đối với Mạnh Vãn Châu không có động cơ chính trị