Cựu quan chức Trung Quốc bỏ trốn đến Hoa Kỳ vì lo sợ hậu quả từ chế độ