Cựu thủ tướng Úc: Không quốc gia nào trên Trái Đất có thể tự mình chống lại quân đội Bắc Kinh